Dienstenportfolio

 

Niven Participations B.V. participeert voor eigen rekening en risico maar biedt haar expertise ook aan tegen andere condities die voor partijen tot wederzijds voordeel leiden.

Het dienstenpakket omvat ondermeer:

- opstellen budgetramingen

- opstellen exploitatiebegrotingen

- opstellen intentieovereenkomsten

- opstellen financieringsvoorstellen

- uitvoeren van due dilligence onderzoeken